جلسه آموزشی سامانه سیب به پزشکان توسط کارشناس محترم استانی

جلسه آموزشی سامانه سیب به پزشکان توسط کارشناس محترم استانی

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام