با توجه به بسیج ملی تغذیه ، گروه خودیار چاقی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل گردید

با توجه به بسیج ملی تغذیه ، گروه خودیار چاقی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل گردید.در این گروه پرسنل ستاد شبکه دارای اضافه وزن و چاقی در خصوص راههای کاهش وزن به تبادل نظر می پردازند.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام