تزریق واکسن هاری

عدم تزریق واکسن هاری به افرادی که مورد گزش جوندگان وانسان قرار گرفته اند.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام