تدوین و نگارش برنامه EOP

(EOP) برنامه عملیاتی فاز پاسخ برنامه مدیریت خطر بلایا یا برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام