برگزاری کمیته درمان و بازپروری اعتیاد

برگزاری کمیته درمان و بازپروری اعتیاد

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام