برگزاری همایش تغذیه با شیر مادر

برگزاری همایش تغذیه با شیر مادر  مورخ ۹۶/۶/۱جهت مادران باردار و  مادران دارای  کودک شیر خوار در فرهنگسرای شهرداری کلیشاد و سودرجان توسط تیم سلامت مرکز جامع خدمات سلامت و همکاری کارشناس شیر مادر بیمارستان شفا . ( در این همایش موضوع تغذیه و اهمیت رابطه عاطفی توسط کارشناس تغذیه و کارشناس روان مطرح شد. )

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام