برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی

برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی  شهرستان فلاورجان در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶ مکان : بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان فلاورجان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام