برگزاری مراسم ۹ دی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان فلاورجان

برگزاری مراسم ۹ دی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان فلاورجان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام