برگزاری جشن بزرگ عیدغدیر ، تجلیل از بازنشستگان و کارمندان نمونه

برگزاری جشن بزرگ عیدغدیر ، تجلیل از بازنشستگان و کارمندان نمونه

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام