بازدید کارشناسان محترم گسترش و آمار استان از برنامه های واحدهای مربوطه شبکه بهداشت

در تاريخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ كارشناسان محترم واحد گسترش مركز بهداشت استان جناب آقاي خسروي كارشناس برنامه پزشك خانواده، جناب آقاي شريف پور كارشناس پروژه هاي عمراني و تجهيزات، سركار خانم خراجي كارشناس نيروي انساني و سركار خانم آقايي كارشناس واحد آمار  از واحدهاي گسترش شبكه و آمار بازديد به عمل آوردند. در اين برنامه تمامي پروژه هاي عمراني در دست اقدام و برخي مراكز و پايگاه هاي مجري برنامه پزشك خانواده مورد نظارت قرار گرفتند. همچنين چيدمان نيروهاي شاغل در مراكز واگذارشده به بخش خصوصي مورد بررسي مجدد قرار گرفتند. سامانه main، سامانه جامع ثبت مرگ، زیج حیاتی شبکه و شاخص های آماری نیز مورد بررسی قرارگرفتند.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام