بازدید از مرکز مشاوره شیردهی به مناسبت هفته جهانی شیر مادر و گزارش کمبود تجهیزات مرکز مشاوره شیردهی توسط کارشناس مربوطه

در تاریخ ۱۵/۵/۹۶جناب آقای دکتر صالحی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان به مناسبت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر  ضمن بازدید از مرکز مشاوره شیردهی و غرفه مربوطه گزارش  کمبود تجهیزات مرکز مشاوره شیردهی  توسط کارشناس مرکز شیردهی ارائه شد

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام