اطلاعیه واگذاری مرکز فوریتهای پزشکی پیربکران و قهدریجان

شبكه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان در نظر دارد مركز فوريتهاي پزشكي قهدريجان و پيربكران را به صورت اجاره بهاء ماهيانه به واجدين شرايط واگذار نمايد. متقاضيان حقوقي جهت دريافت اسناد شركت در مزایده مي توانند به واحد تحقيق و توسعه شبكه مراجعه نمايند.

مهلت اخذ اسناد مزایده از روز پنجشنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۶ تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۶ مي باشد . آخرين مهلت ارسال اسناد مزایده به صورت حضوري تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ مي باشد. پيشنهادهاي رسيده رأس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۶ در ستاد مركزي دانشگاه بازگشايي و اعلام نتيجه خواهدشد.

روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان فلاورجان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام