اجرای برنامه کشیک نوروزی

 این برنامه که شامل مسئول ستاد نوروزی، کارشناسان بهداشت محیط بصورت ثابت و سیار، مبارزه با بیماریها و همچنین بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) و فوریتهای پزشکی پیربکران و قهدریجان و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ است آماده ارائه خدمت به مردم شریف شهرستان فلاورجان و مهمانان و مسافران نوروزی می باشد. ضمناً مسئول ستاد از واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی فعال شهرستان نیز بازدید و بر نحوه عملکرد آن ها نظارت می نماید. مردم بزرگوار شهرستان می توانند پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را درخصوص مسائل بهداشتی درمانی با تلفن ۷۴۲۱۱۰۰ اعلام نمایند.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام