آغاز هفته دولت و سالروزشهادت دولتمردان عمل واندیشه های سبز،رجایی و باهنر،گرامی باد

معیارهای حکومت علوی، الگوی دولت اسلامی

مقام معظم رهبری، شاخصه های حکومت امیرمؤمنان راچنین بیان میکند:

۱-پای بندی کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه الهی ۲-عدالت طلبی ۳-مبارزه با فساد ۴- پاک دامنی ۵-صداقت و صراحت ۶-توجه به محرومان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام