previous pauseresume next

همایش سفیران دانشجو

درسومین روزازهفته سلامت همایش سفیران سلامت دانشجوباحضورمدیرمحترم جناب آقای دکتربهرامی کیاومعاون بهداشتی آقای مهندس محمدی وکارشناسان واحدآموزش وارتقاء سلامت،سلامت روان وبهبودتغذیه جامعه ومسئولین دانشگاه آزادی اسلامی فلاورجان درسالن آمفی تأتراین دانشگاه برگزارگردیددراین همایش آقای دکتربهرامی کیابه اهمیت خودمراقبتی ونقش دانشجویان درسلامت جامعه اشاره نمودندودرادامه معاون محترم آموزش دانشگاه به رونداجرای برنامه سفیران سلامت دانشجوازابتداتاکنون پرداختندودرپایان مبحث آموزشی روانشناختی شادزیستن توسط مسئول محترم واحدسلامت روان ارائه گردید

همایش خودمراقبتی سازمانی

امروزدوشنبه ۳اردیبهشت مصادف باسومین روزازهفته سلامت،همایش خودمراقبتی سازمانی به همت مراکزخدمات جامع سلامت کلیشادوسودرجان وباهمکاری واحدآموزش وارتقای سلامت وشهرداری کلیشادوسودرجان وشورای اسلامی شهروباحضورکارکنان سازمان های. منطقه ومعاون محترم بهداشتی ومسئول محترم اموراداری شبکه درفرهنگسرای شهرداری کلیشادوسودرجان برگزارشددراین همایش آقای دکترصالحی پس ازخیرمقدم گویی درخصوص اهمیت خودمراقبتی سخنرانی نمودندسپس آقای مهندس محمدی درخصوص اهمیت مشارکت سازمان هاوسبک زندگی سالم دربین کارکنان سخنرانی کردندودرپایان مسئول محترم بهداشت روان آقای دکترحیدرنژادبه آموزش مبحث مدیریت کنترل خشم پرداختند

فایل چاقی

چاقی

در سالهای اخیر در مباحث مربوط به چاقی و اضافه وزن اصطلاحی به نام Weight bias  (تعصب وزن) که شاید بتوان آن را "احساس منفی نسبت به چاقی"نامید ،که در فرد مبتلاء به چاقی ایجاد میشود، مورد توجه قرار گرفته است.

همایش وسخنرانی مدیرشبکه به مناسبت هفته سلامت

در دومین روز از هفته سلامت  همایشی به مناسبت هفته سلامت درسالن شهرداری پیربکران با حضور جناب آقای دکتر بهرامی کیا و آقای مهندس  محمدی  معاون بهداشتی شبکه  و رئیس آموزش و پرورش منطقه پیر بکران و کارشناسان واحد سلامت  شبکه برگزار گردید در این همایش جناب آقای دکتر بهرامی کیا با نظر به اینکه آمار بیماریهای غیر واگیر (دیابت-فشار خون-سرطان) در جامعه روز به روز افزایش میابد به توصیه هایی از قبیل  ورزش کردن تحرک داشتن ترک خوراکی های مضر و شاد بودن نمودند ودر ادامه آقای دکتر حیدری نژاد در ارتباط با شاد زیستن راهکارهایی را ارائه نمودند و دانش آموزان را تشویق به شاد بودن کردند در این جلسه بهورز خانه بهداشت پیر بکران مدعوین را به عضویت در کانال سفیران سلامت تشویق نمودند و در پایان پمفلت های آموزشی توزیع گردید

نواختن زنگ سلامت دردومین روزهفته سلامت

                                                                                                                                                                                                                         دردومین روز ازهفته سلامت درمدرسه آسیه شهربهاران منطقه پیربکران زنگ سلامت باحضورمدیرمحترم شبکه جناب آقای دکتربهرامی کیاومعاون بهداشتی آقای مهندس محمدی ورئیس آموزش وپرورش منطقه وهمچنین کارشناسان واحد مدارس زنگ سلامت به صدادرآمد .دراین مراسم جناب آقای دکتربهرامی کیامدیرمحترم شبکه درخصوص اهمیت سلامت نوجوانان وجوانان ودانش آموزان تاکید نمودندوبرتغذیه سالم وشادزیستن واجرای موسیقی های شاددرزنگ تفریح وزنگ ورزش تاکیدنمودندودرادامه معاینات قندوچربی خون ازاولیای دانش آموزان توسط بهورزان خانه بهداشت بهاران انجام شدودرپایان باصبحانه سالم ازدانش آموزان ومدعوین پذیرایی شد.

جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سلامت

 در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سلامت در مدرسه ۲۲ بهمن یزد آباد با حضور جناب آقای دکتر بهرامی کیا و آقای مهندس محمدی برگزار گردیدو به برترینها جوایزی اهدا شد

نواختن زنگ سلامت درمدرسه ۲۲بهمن یزدآباد

درتاریخ ۹۷/۰۲/۰۱زنگ سلامت به مناسبت هفته سلامت باحضورجناب آقای دکتربهرامی کیا وآقای مهندس محمدی درمدرسه ۲۲بهمن یزدآباد نواخته شد که آقای دکتربهرامی کیاضمن آرزوی سلامتی برای همه برحفظ سلامت دانش آموزان ازنظرجسمی وروحی وایجادمحیط شاداب درمدرسه وتغذیه سالم وبهداشت دهان ودندان تاکید نمودند

جلسه آموزشی رابطین سلامت

در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۰اولین جلسه آموزشی رابطین سلامت محلات به مناسبت هفته سلامت با موضوع اتیسم با همکاری واحد سلامت خانواده برگزار گردید. در این جتسه تن سنجی از کلیه شرکت کنندگان توسط واحد بهبود تغذیه انجام و توصیه های تغذیه ای به تعداد ۲۴نفر از افرادی که دارای اضافه وزن و چاقی بودند داده شد

دیدار جناب آقای دکتر بهرامی کیا با پرسنل آزمایشگاه مرکزی فلاورجان

دیدار جناب آقای دکتر بهرامی کیا با پرسنل آزمایشگاه مرکزی فلاورجان  به مناسبت روز آزمایشگاه.دراین دیدار آقای دکتر بهرامی کیا توصیه به دقت کار -توجه اهمیت بالینی آزمایشگاه در تشخیص و درمان بیماران نمودند و پرسنل رابراین اعتقاد که کار خیر صدقه جاریه است تشویق نمودند

کمیته هماهنگی بزرگداشت هفته جهانی واکسیناسیون

کمیته هماهنگی بزرگداشت هفته جهانی واکسیناسیون درشبکه بهداشت فلاورجان درتاریخ ۹۷/۰۱/۲۹باحضورمعاون بهداشتی ومسئولین ستادی برگزارگردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فلاورجان RSS

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام